Hospital Organiser AS, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker
    
Epost: tg@hospitalorganiser.no    Tlf: +47 913 43 943
 

The website is under revision - new website will launch soon

Hospital Organiser AS

Som navnet tilsier retter selskapet Hospital Organiser seg mot sykehusmarkedet og tilbyr løsninger og tjenester for å underlette ledelse og organisering av sykehustjenestene.

Hospital Organiser AS: Selskapet er et mindre norsk konsulent- og utviklingsselskap som retter sin virksomhet kun mot sykehusmarkedet. Selskapet har utviklet metoder og støtteverktøy for effektiv planlegging og oppfølging, kostnads- og ressursstyring, kvalitetssikring og virksomhetsrapportering på sykehus. Selskapet står selv, eller i samarbeid med partnere, for implementering av sine IT løsninger.

Nytt produktområde: Hospital Organiser konseptet bryter med tradisjonell tenkning av IT løsninger på sykehus som har vært frem til dette satt fokus på journalføring av pasienter etter prinsippet: .Fortløpende nedtegning av observasjoner, test resultater, faglige konklusjoner og anbefalinger.. Hospital Organiser er en familie av fagsystemer for de forskjellige fagmiljøene på de kirurgiske avdelinger. Løsningene i Hospital Organiser konseptet setter prosessen rundet pasientbehandlingen i fokus utfra kvalitetssikring, kostnadsoppfølging, planlegging og oppfølging. Det er m.a.o ikke isteden for, men i tillegg til sykehusets eksisterende systemer. IT løsningene i Hospital Organiser konseptet er samkjørte og integrerte i en helhetstenkning av behandlingsprosessen.

Metoder/ prinsipper Det har vært tendens at utvikling av løsninger for sykehus har vært basert på å ta utgangspunkt i de metoder som ligger til grunn for dagens journalsystemer. Disse har da naturligvis oftest blitt basert på .top down. tilnærming. Miljøet bak Hospital Organiser har vært pioner i Norge, - det eneste fagmiljøet innen IT i Norge som fokuserer på operasjonsplanlegging, kvalitetssikring innen den kirurgiske behandlingsprosessen og kostnadsstyring basert på .bottoms up. metoder. Løsningene er bygget på egne metoder med utgangspunkt i prinsipper innen prosess .og prosjektstyring .Utviklingen har funnet sted i nært samarbeid med fagfolk på sykehus, samt at det har funnet sted overføring av kompetanse innen kvalitetssikrings og prosjektledelse fra konkurranseutsatt industri og bruk av moderne informasjonsteknologi, IT. Hospital Organiser konseptet er det satt fokus på integrasjon og gjenbruk av data for å møte de forskjellige fagbehovene, samt for å redusere dobbelregistreringer og derved kunne få til rask og enkel datafangst.

Produkter: Hospital Organiser tilbyr standardiserte dedikerte fagsystemer innen kirurgisk virksomhet:
i)Carna; kostnadsoppfølging på sykehus, er unikt ved å gi faktisk kostnad pr. pasient.
ii)PeriO fagsystem for kirurger og anestesileger, samt kvalitetssikringssystem.
iii)Opis for planlegging og oppfølging av pasientbehandlingen på kirurgiske avdelinger.

 

The CareOrganiser Project
Hospital Organiser AS is partner in the Norwegian Grants project in Latvia, the CareOrganiser project (id. LV 0026), at the Traumatology and Orthopeadics Hospital, TOS, in Riga, for more info see, www.tos.lv